Daily Archives: 2 Desember 2014

Ibu Menumpang Tinggal di Rumahku


Yang Terlupakan Dalam Menyikapi Posisi Seorang Ibu..

Penanya :  Wahai syaikh ibuku tinggal menumpang bersamaku di rumahku.

Dan terjadi masalah antara beliau dengan istriku …

Syaikh : Ulangi pertanyaanmu !

Penanya : Ibuku tinggal menumpang bersamaku di rumahku…

Syaikh : Ulangi pertanyaanmu !

Penanya : Ibuku tinggal menumpang bersamaku di rumahku …

Syaikh : Ulangi lagi pertanyaanmu !

Penanya : Ibuku tinggal menumpang bersamaku …

Syaikh : Ulangi lagi pertanyaanmu !!!

Penanya : Wahai syaikh tolong biarkan aku menyelesaikan dulu pertanyaanku jangan anda potong …

Syaikh : Pertanyaanmu salah, yang benar engkaulah yang hidup menumpang pada ibumu, meski rumah itu milikmu, atas namamu.

Penanya : Iya syaikh, kalau demikian selesai sudah permasalahannya.

Pelajaran : Jangan durhaka wahai anak, jangan durhaka wahai menantu ! kamu dengan seluruh hartamu adalah milik ibumu.

Sumber: aslibumiayu.wordpress.com

Contoh-Contoh Tentang Istri Yang Tidak Baik dan Istri Yang Baik


awesome_roses-wideAllah Berfirman di dalam Al-Qur’an, di surah at-tahrim surat ke 66 ayat 10-12, memberikan contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik, semoga menjadi pelajaran bagi semua kaum muslimin, yang ia beriman kepada Allah.

(66:10) Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat[1487] kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)”.

(66:11) Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, isteri Fir’aun, ketika ia berkata: “Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu[1488] dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

(66:12) Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.

 [1487] Maksudnya: nabi-nabi Sekalipun tidak dapat membela isteri-isterinya atas azab Allah apabila mereka menentang agama.

[1488] Maksudnya: sebaliknya Sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam jannah.

%d blogger menyukai ini: