Arsip Blog

Situs-Situs Yang Mesti di Hapus di Indonesia


situs-situs syiah

Penjelasan Rabithah Ulama Al Muslimin Tentang Situasi Di Yaman


PERANG YAMANsegala puji hanya bagi Allah yang Maha Menghukumi segala sesuatunya, Maha Berkehendak atas segala yang Dia kehendaki, tiada cela atas segala ketetapanNya, Dialah Al Waliyyu Al Hamiid, Yang Maha Berkuasa lagi Maha Terpuji. Shalawat dan salam atas dia yang telah Allah Ta’ala utus dengan Al Kitab dan dikuatkanNya dengan Al Hadiid (besi), dan atas segenap keluarganya, dan seluruh shahabatnya.

Amma ba’du, Read the rest of this entry

Yang Dimaksud Sunni dan Syi’ah


Syi’ah – Sunni Geography

Tanya: selama ini saya sudah tahu tentang Islam syiah dan suffi tetapi belum pernah tahu tentang islam sunni! Bagaimanakah ajarannya apakah sama dengan ajaran ahlus sunnah atau menyimpang? 0274 xxxxx Read the rest of this entry

ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!


ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!

(studi banding antara aqidah tokoh syi’ah :Al-Khumaini dan aqidah kaum sufi : At-Tijaani, Alwi Al-Maaliki, Habib Al-Jufri, dan Habib Munzir)

Sungguh kita menemukan permusuhan yang sangat sengit dari kaum syi’ah dan aswaja imitasi (baca : sufi) terhadap aswaja asli (baca : salafy atau yang dinamakan oleh kaum sufi sebagai wahabi). Seakan-akan musuh mereka hanyalah kaum wahabi. Ada apa gerangan antara Syi’ah dan Aswaja, kenapa sama-sama bersepakat memusuhi kaum wahabi..??!!

Rahasianya adalah adanya kesamaan antara dua kelompok ini, terutama dalam peribadatan kepada penghuni kuburan dan para wali !!!

Tidak heran jika SYI’AH & ASWAJA SUFI :

–  Sama-sama hobi meninggikan kuburan…??!!
–   Sama-sama hobi beribadah di kuburan…??!!
–   Sama-sama hobi meminta dan beristighotsah kepada penghuni kuburan..??!!
–   Sama-sama hobi mencari barokah dari pasir yang ada dikuburan para wali??
– Sama-sama berlindung dibalik topeng “cinta kepada Ahlul Bait…”, atau “Demi menghormati Ahlul Bait”, seakan-akan kecintaan kepada Ahlul Bait dan kesyirikan adalah dua perkara yang saling melazimkan !!! Read the rest of this entry

%d blogger menyukai ini: