Arsip Blog

UNTUK PARA WALI (1)


urutan waliDalam bangunan rumah tangga, wali mempunyai peranan strategis dan kedudukan yang penting, di tangannyalah tali simpul akad pernikahan yang menjadi gerbang bagi bangunan rumah tangga diikat. Benar, tanpanya akad nikah tidak akan berlangsung, kalau tetap dipaksakan untuk berlangsung, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini, wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Dan sebelum itu wali merupakan pembentuk bagi salah satu pilar bangunan rumah tangga, yaitu mempelai wanita alias istri. Dalam naungan wali, seorang gadis ditempa dan dididik untuk -suatu saat kelak- memasuki gerbang pernikahan yang membawanya ke dalam bangunan rumah tangga yang membawanya kepada kebahagiaan dan ketenangan.

Karena wali adalah pemegang tali simpul akad pernikahan di samping sebagai pendidik bagi mempelai wanita, maka di pundaknya tersemat tanggung jawab besar yang wajib dia pikul dan tugas yang tidak ringan yang harus dia emban. Read the rest of this entry

%d blogger menyukai ini: